NR TEL: 609 822 532 PSYCHOTERAPIA WROCŁAW Wioletta Bogumiła Aumer

Koperta
Zdjęcie gabinetu

PSYCHOTERAPIA WROCŁAW

GABINET "POZNAJ SIEBIE"

Znak Kaduceusza, przedstawia kij z dwoma oplatającymi go wężami i parą skrzydeł, symbol pokoju i handlu
Jesteś tutaj: Psychoterapia


Psychoterapia


WSPARCIE W RADZENIU SOBIE Z CIERPIENIEM

Proponuję terapię, która daje realne wsparcie w radzeniu sobie z cierpieniem.  Depresja, bezsenność, uzależnienia, chroniczne choroby to objawy problemów, które mają głębszą przyczynę w naszych emocjach, a także w nieuświadamianych wyobrażeniach na temat samego siebie i świata. Z tymi problemami można sobie poradzić, tylko trzeba zdecydować się na zmianę, która przynosi ulgę.

Niebo z chmurami o pięknych kolorach


Obraz czlowieka Vietruvianskiego

ODBLOKOWANIE ENERGII ŻYCIOWEJ

Efektem przejścia przez psychoterapię jest odblokowanie energii życiowej związanej w negatywnych kompleksach i nawykach. Następstwem tego procesu jest większa efektywność w codziennych sprawach, pogoda ducha, a nawet pogłębiony wgląd w sens własnego istnienia.PRZYGODA ODKRYWANIA WŁASNYCH POTENCJAŁÓW ROZWOJOWYCH


Podążanie ścieżką serca i ducha sprawia, że psychoterapia staje sie również ekscytującą przygodą odkrywania własnych potencjałów rozwojowych. W trakcie terapii możesz rozpoznać swoją obecną sytuacje oraz potencjał jakim dysponujesz - twoje talenty, i zasoby energii do których możesz otworzyć sobie szerszy dostęp.

Grafika Sowy z tekstem to czego szukasz szuka Ciebie
Słowa międzynarodowe ja a w tle droga mleczna

SAMOPOZNANIE

Uważam, że z leczeniem powinien być związany rozwój świadomości i samopoznania. Te dwa równoległe procesy zdrowienia i poznawania siebie wiodą dopiero do przemiany i doświadczenia pełni własnych możliwości. Podczas pracy  nad sobą, która jest też bardzo inspirującą przygodą odkrywania nieznanych emocji, pragnień, czy umiejętności, uwalniasz blokady natury psychologicznej, uświadamiasz sobie też jakie są twoje autentyczne potrzeby i możliwości.