NR TEL: 609 822 532 PSYCHOTERAPIA WROCŁAW Wioletta Bogumiła Aumer

Koperta
Gabinet poznaj siebie

PSYCHOTERAPIA WROCŁAW

GABINET "POZNAJ SIEBIE"

Znak Kaduceusza, przedstawia kij z dwoma oplatającymi go wężami i parą skrzydeł, symbol pokoju i handlu
Jesteś tutaj: Jak wyglą sesja


Jak wyglą sesja

Po wejściu do gabinetu, siadasz w wygodnym fotelu naprzeciwko psychoterapeuty, i po prostu mówisz to, co ci przychodzi na myśl.
Im mniej kontrolujesz przebieg myśli i emocji, tym lepiej.

Możesz opowiedzieć, co jest dla ciebie w danym czasie ważne, z czym sobie nie radzisz, albo możesz w ciszy zagłębiać się w przepływające ci przed oczami obrazy. Wszystko to jest w porządku.


Część gabinetu - poznaj siebie


Sygnały płynące z ciała, ze snów, czy fantazji poddane są podczas terapii głębszej interpretacji, odkrywając przed  Tobą drogę, którą możesz iść w zgodzie ze sobą.
Najważniejsze jest to, co dzieje się tu i teraz, i tym się podczas sesji zajmujemy.Rozmowa, jest podstawą psychoterapii Jednak możesz też pokazać w mowie ciała, albo na rysunku to, co trudno ująć ci w słowach.
Czasem odgrywanie ról, też pomaga odkryć istotę jakiegoś konfliktu, czy zahamowania.W swojej działalności psychoterapeutycznej opieram się na psychologii zorientowanej na proces. W trakcie spotkań, klientka lub klient rozpoznaje swoją obecną sytuacje oraz potencjał rozwojowy, dzięki wejściu w sygnały płynące z ciała, ze snów, fantazji, i wyobrażeń, które organizują jej/jego  życie psychiczne. Najważniejsze jest to, co dzieje się tu i teraz, i tym się podczas sesji zajmujemy.Czlowiek VietruvianskiCierpienie psychiczne, bez względu na jego przyczynę, należy przyjąć jako ostrzeżenie i prośbę o pomoc, jaka płynie z głębi duszy człowieka. Psychoterapia, jaką proponuję, jest jedną z bardziej wspierających metod poradzenia sobie z tym wyzwaniem.Terenem moich szczególnych zainteresowań są możliwości rozwojowe człowieka widziane w świetle psychologii transpersonalnej, która uwzględnia wymiar duchowy życia psychicznego. Służę więc także pomocą osobom, które pragną zrozumieć swoje doświadczenia z odmiennymi stanami świadomości, przeżywają kryzysy natury spirytualnej i egzystencjalnej, a także poszukują dojścia do swoich potencjałów twórczych.

Inspiruję się psychologią analityczną C.G. Junga, transpersonalizmem S. Grofa, a także psychologią integralną K. Wilbera.