NR TEL: 609 822 532 PSYCHOTERAPIA WROCŁAW Wioletta Bogumiła Aumer

Koperta
Zdjęcie gabinetu poznaj Siebie

PSYCHOTERAPIA WROCŁAW

GABINET "POZNAJ SIEBIE"

Znak Kaduceusza, przedstawia kij z dwoma oplatającymi go wężami i parą skrzydeł, symbol pokoju i handlu
Jesteś tutaj: O mnie


O mnie...

Psychologią procesów nieświadomych zajmuję się od 1998 roku.
Jestem terapeutką psychologii zorientowanej na proces, i mam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w zakresie prowadzenia terapii i zajęć rozwojowych pod superwizją.
Praktykowałam również pod superwizją terapię indywidualną oraz grupową w nurcie psychodynamicznym.


Zdjecie Wioletta AumerProwadzę działalność naukową w obszarze badań nad procesami nieświadomymi w psychologii indywidualnej i zbiorowej, oraz stanami transpersonalnymi.
W latach 2001 -2022 byłam pracownikiem akademickim na Uniwersytecie Wrocławskim.

WYKSZTAŁCENIE:

Doktor nauk humanistycznych. W 2001 roku obroniłam rozprawę doktorską pt „Zjawisko władzy w myśli S. Freuda”, na Uniwersytecie Wrocławskim..

W latach 2003 – 2007odbyłam  czteroletni kurs Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzony przez Oddział Nerwic Collegium medium Uniwersytetu Jagiellońskiego, i atestowany przez Sekcję Naukową  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zakończony uprawnieniem do wykonywania zawodu psychoterapeuty pod superwizja.

W 2007 roku, przystąpiłam do programu licencyjnego Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu. Program ten spełnia standardy „International Association of Process Oriented Psychology”, oraz wymogi szkolenia w zakresie psychoterapii zaproponowane przez Polską Radę Psychoterapii.

Budowałam również swoje kompetencje w ramach uczestnictwa w krótkoterminowych szkoleniach i warsztatach, ważniejsze z nich to:
Winter Intensive  Study Program, który prowadzony był przez Instytut C.G. Junga w Zurichu. Seminaria i wykłady dotyczyły kwestii związanych z interpretacją marzeń sennych i życia symbolicznego psyche; autorski, profesjonalnym kurs hipnoterapii dr n. med. A. Daniłowa i Maxa Komara. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Zorientowanej na Proces.

Jestem w trakcie permanentnego kształcenia moich umiejętności terapeutycznych na różnych szkoleniach i warsztatach. Im więcej zgłębiam wiedzę o psychice ludzkiej tym bardziej odkrywam, jak mało wiemy o sobie samych, i jak wielkim zadaniem jest poznanie siebie samego jako istoty ludzkiej.