NR TEL: 609 822 532 PSYCHOTERAPIA WROCŁAW Wioletta Bogumiła Aumer

Koperta
Labirynt z piasku nad możem

PSYCHOTERAPIA WROCŁAW

GABINET "POZNAJ SIEBIE"

Znak Kaduceusza, przedstawia kij z dwoma oplatającymi go wężami i parą skrzydeł, symbol pokoju i handlu
Jesteś tutaj: Strona główna


WitamPsychoterapeutka
dr Wioletta Aumer
Aleja Hallera 3/4
53-319 Wrocław

Tel: 609 822 532


Zdjecie terapeutki Wioletty Bogumiły Aumer
O mnie
Psychologią procesów nieświadomych zajmuję się od dwudziestu lat. Jestem terapeutką psychologii zorientowanej na proces, i mam rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu w zakresie prowadzenia terapii i zajęć rozwojowych pod superwizją...

...więcejCzlowiek Vietruvianski
Wczym Ci mogę pomóc?
Abyś lepiej mogła/mógł zorientować się, czy jestem właściwą psychoterapeutką dla ciebie, poniżej znajdziesz konkretne rozpoznania, z którymi możesz się do mnie zwrócić o pomoc:
Lęki: nerwica lękowa, nerwica natręctw, lęki społeczne, lęki separacyjne, fobie. Depresja, i związane z nią obniżone poczucie własnej wartości, myśli samobójcze, samookaleczenia, brak poczucia celu i sensu życia.
Kryzysy: związane z poczuciem własnej tożsamości, wypalenie zawodowe, w relacjach małżeńskich, partnerskich, duchowe i twórcze. Stany psychotyczne, maniakalne, obsesyjne, omamy, urojenia, notoryczne poczucie zagrożenia, halucynacje, stany dysocjacyjne, schizofrenia
Nadużycia: doświadczanie przemocy domowej, przemocy w miejscu pracy, wyjście z roli ofiary, pomoc w radzeniu sobie z marginalizacją, wykluczeniem społecznym ze względu na bycie w mniejszości.
Wsparcie po rozwodzie, w żałobie, w adaptacji do nowego środowiska, w szoku kulturowym.
Wsparcie w rozwijaniu potencjału twórczego.
Integracja odmiennych stanów świadomości i doświadczeń psychodelicznych, praca ze snami.
Praca z psychologicznymi uwarunkowaniami chorób fizycznych, w tym mam doświadczenie w pracy z osobami chorującymi na nowotwór, psychosomatyka
Psychoterapia par i rodzin.
Facylitacja konfliktów w organizacjach i biznesie.

...więcej o psychoterapii
 
Obraz drzewa
Jak wygląda sesja?
Po wejściu do gabinetu, siadasz w wygodnym fotelu naprzeciwko psychoterapeuty, i po prostu mówisz to, co ci przychodzi na myśl. Im mniej kontrolujesz przebieg myśli i emocji, tym lepiej.

... więcej